O nama

Robne rezerve formiraju se radi ostvarivanja opšteg interesa kojim se obezbjeđuju osnovne potrebe Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave u proizvodima, robi i sredstvima. Robnim rezervama upravlja Javno preduzeće “Robne rezerve Republike Srpske” a. d. Banjaluka koje je osnovano odlukom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-2749/11 od 01.12.2011.godine kao jednočlano, zatvoreno akcionarsko društvo u stopostotnom vlasništvu Republike Srpske, sa sjedištem u Banjaluci. Javno preduzeće “Robne rezerve Republike Srpske” a. d. je pravni nasljednik Republičke direkcije za robne rezerve Republike Srpske.

Poslovanje

Predmet poslovanja JP “Robne rezerve Republike Srpske”, su sljedeće djelatnosti: trgovina na veliko i malo poljoprivrednim proizvodima, sirovinama i živim životinjama kao i uzgoj životinja, saobraćaj i prevoz robe, te ostale uslužne djelatnosti skladištenja, obavljanja poslova spoljnotrgovinskog prometa, kao i obavljanje ostalih vidova trgovine i djelatnosti koje su u skladu sa odlukom iz člana 12. Zakona o robnim rezervama.

Imovina i obaveze

Imovinu i obaveze JP “Robne rezerve Republike Srpske”, čine pokretne i nepokretne stvari, novac, roba, potraživanja i dugovanja, kao i druga sredstva Republičke direkcije za robne rezerve prema popisu na dan statusne promjene. Vlada Republike Srpske je obezbijedila minimalni novčani ulog osnovnog kapitala JP “Robne rezerve Republike Srpske”, u iznosu od 20.000 KM.